Наказ Головного отамана Армії УНР С. Петлюри та військового міністра В. Петріва про переважне право зберігання документів у державних архівах. 6 жовтня 1919 р.

Наказ Головного отамана Армії УНР С. Петлюри та військового міністра В. Петріва про переважне право зберігання документів у державних архівах. 6 жовтня 1919 р.

ЦДАВО України, ф. 3989, оп. 1, спр. 14, арк. 103

Leave a Comment