Лист Міністра праці УД до Міністра земельних справ про виділення 51535 крб. на укріплення могили Т. Шевченка. 4 червня 1918 р.

Лист Міністра праці УД до Міністра земельних справ про виділення 51535 крб. на укріплення могили Т. Шевченка. 4 червня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 1061, оп. 1, спр. 183, арк. 3

Leave a Comment