Про надання повноважень Раді Народних Міністрів УНР для ведення мирних переговорів з Російською державою — з протоколу засідання Малої Ради. 15 лютого 1918 р.

Про надання повноважень Раді Народних Міністрів УНР для ведення мирних переговорів з Російською державою — з протоколу засідання Малої Ради. 15 лютого 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1063. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 26

Leave a Comment

Перейти до вмісту