Доповідь в.о. Морського міністра Раді Народних Міністрів УНР про недоцільність об’єднання Морського та Військового міністерств. 30 червня 1919 р.

Доповідь в.о. Морського міністра Раді Народних Міністрів УНР про недоцільність об’єднання Морського та Військового міністерств. 30 червня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 76

Leave a Comment