Лист Штабу Наддніпрянської армії УНР Державній канцелярії УНР про надсилання копії законопроєкту про тимчасовий розмір утримання вищого командування Українськими військами. 27 вересня 1919 р.

Лист Штабу Наддніпрянської армії УНР Державній канцелярії УНР про надсилання копії законопроєкту про тимчасовий розмір утримання вищого командування Українськими військами. 27 вересня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 290. Арк. 210зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту