Наказ по Військовому генеральному секретарству УНР ч. 47 про створення 3-го Українського запасного полку. 6 грудня 1917 р.

Наказ по Військовому генеральному секретарству УНР ч. 47 про створення 3-го Українського запасного полку. 6 грудня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 1076. Оп. 1. Спр. 1 а. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту