Схема становища на Східному фронті станом на 8 березня 1919 р.

Схема становища на Східному фронті станом на 8 березня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 1. Спр. 8. Арк. 105

Leave a Comment

Перейти до вмісту