Рапорт командира 2-ої запасової стрілецької бригади Міністру військових справ УНР з проханням унормувати мобілізаційні заходи. 29 квітня 1920 р.

Рапорт командира 2-ої запасової стрілецької бригади Міністру військових справ УНР з проханням унормувати мобілізаційні заходи. 29 квітня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 33. Арк. 24

Leave a Comment

Перейти до вмісту