Звернення (Грамота) Президії Національної Ради і Ради Державних Секретарів Західноукраїнської Народної Республіки до Директорії про урочисте проголошення з’єднання Західноукраїнської Народної Республіки з Українською Народною Республікою в одну суверенну Народну Республіку. 16 січня 1919 р.

Звернення (Грамота) Президії Національної Ради і Ради Державних Секретарів Західноукраїнської Народної Республіки до Директорії про урочисте проголошення з'єднання Західноукраїнської Народної Республіки з Українською Народною Республікою в одну суверенну Народну Республіку. 16 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту