Постанова Кабінету Міністрів України № 1004 “Про схвалення Урядової комісії з вивчення діяльності ОУН-УПА”. 12 вересня 1997 р.

Постанова Кабінету Міністрів України № 1004 "Про схвалення Урядової комісії з вивчення діяльності ОУН-УПА". 12 вересня 1997 р.

ЦДАВО України, ф. 2, оп. 15, спр. 5770, арк. 184

Leave a Comment