Обіжник [Подільського губернського комісара] Начальнику Кам’янецької міської міліції про боротьбу з озброєними бандами та покарання за бездіяльність. 20 березня 1919 р. ЦДАВО України. Ф. 1986. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 4

Обіжник [Подільського губернського комісара] Начальнику Кам'янецької міської міліції про боротьбу з озброєними бандами та покарання за бездіяльність. 20 березня 1919 р. ЦДАВО України. Ф. 1986. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 4

ЦДАВО України. Ф. 1986. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 4

Leave a Comment

Перейти до вмісту