Наказ Начальної команди Української Галицької армії про повагу та дисципліну в армії. 13 червня 1919 р.

Наказ Начальної команди Української Галицької армії про повагу та дисципліну в армії. 13 червня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 2188. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 98

Leave a Comment

Перейти до вмісту