Лист Управління по ліквідації військових дорожніх організацій Міністерства шляхів УД Технічному департаменту управління про продаж електричної станції для освітлення Русанівського і Ланцюгового мостів через надмірну дорожнечу утримання станції. 30 жовтня 1918 р.

Лист Управління по ліквідації військових дорожніх організацій Міністерства шляхів УД Технічному департаменту управління про продаж електричної станції для освітлення Русанівського і Ланцюгового мостів через надмірну дорожнечу утримання станції. 30 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2200. Оп. 1. Спр. 23. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту