Лист-клопотання ректора Харківського технологічного інституту І. Осипова до Міністра народної освіти Української Держави щодо затвердження професора В. Ф. Гербурта-Гейбовича на посаду проректора інституту (8 червня 1918 р.).

Лист-клопотання ректора Харківського технологічного інституту І. Осипова до Міністра народної освіти Української Держави щодо затвердження професора В. Ф. Гербурта-Гейбовича на посаду проректора інституту (8 червня 1918 р.).

ЦДАВО України. Ф. 2201. Оп. 1. Спр. 362. Арк. 7 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту