Закон УНР про забезпечення родин осіб, що знаходяться на дійсній військовій службі. 30 липня 1919 р.

Закон УНР про забезпечення родин осіб, що знаходяться на дійсній військовій службі. 30 липня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 2208. Оп. 1. Спр. 141. Арк. 19а

Leave a Comment

Перейти до вмісту