Листівки із зображенням А. Шептицького, якому 29 липня 1920 р. виповнилося 55 років. 1917 р.

Листівки із зображенням А. Шептицького, якому 29 липня 1920 р. виповнилося 55 років. 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 3505. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 39зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту