Лист Ольги Кобилянської до Микити Шаповала. 27 березня 1920 р.

Лист Ольги Кобилянської до Микити Шаповала. 27 березня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3563. Оп. 1. Спр. 169. Арк. 7зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту