Фотознімок Ольги Кобилянської з автографом із зворотнім надписом для М. Шаповала та його дружини. 6 жовтня 1924 р.

Фотознімок Ольги Кобилянської з автографом із зворотнім надписом для М. Шаповала та його дружини. 6 жовтня 1924 р.

ЦДАВО України. Ф. 3563. Оп. 1. Спр. 246. Арк. 58

Leave a Comment

Перейти до вмісту