Повідомлення “22. січня” з часопису Центрального Союзу Українських Організацій в ЧСР “Український самостійник” ч. 1. січень 1938р.

Повідомлення “22. січня” з часопису Центрального Союзу Українських Організацій в ЧСР “Український самостійник” ч. 1. січень 1938р.

ЦДАВО України, ф. 3695, оп. 1, спр. 164, арк. 10.

Leave a Comment