Протокол засідання підкомісії з організації фізико-математичного відділу Української Академії наук під головуванням В. Вернадського. 16 липня 1918 р.

Протокол засідання підкомісії з організації фізико-математичного відділу Української Академії наук під головуванням В. Вернадського. 16 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2201. Оп. 1. Спр. 135. Арк. 78

Leave a Comment

Перейти до вмісту