Стенограма І-го Всеукраїнського селянського з’їзду. День 3. 30 травня 1917 р.

Стенограма І-го Всеукраїнського селянського з'їзду. День 3. 30 травня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 4037, оп. 1, спр. 1, арк. 14

Leave a Comment

Перейти до вмісту