Листівка із зображенням прапору, герба та мапи Української Народної Республіки. Без дати.

Листівка із зображенням прапору, герба та мапи Української Народної Республіки. Без дати.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 359. Арк. 217

Leave a Comment

Перейти до вмісту