Листівка із зображенням мапи, прапора та герба Української Народної Республіки. Не раніше 1920 р.

Листівка із зображенням мапи, прапора та герба Української Народної Республіки. Не раніше 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 359. Арк. 217зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту