Польські війська на вулицях Києва. Фотокартка. Не раніше 8 травня 1920 р.

Польські війська на вулицях Києва. Фотокартка. Не раніше 8 травня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф.4465. Оп. 1. Спр. 359. Арк. 26

Leave a Comment

Перейти до вмісту