5-4778-3-36-036.jpg

Проєкт доповіді робочої групи про роботу Шостої сесії з летких органічних сполук (Протокол про обмеження викидів летких органічних сполук або їх транскордонних потоків до Конвенції 1979 про транскордонне забруднення повітря на великі відстані, Женева, 3-7 червня 1991 р.). червень 1991 р.
ЦДАВО України. Ф. 4778. Оп. 3. Спр. 36. Арк. 34-36, 40, 41, 57.

Leave a Comment

Перейти до вмісту