5-4778-3-36-096.jpg

Лист Академії наук Української РСР щодо доцільність приєднання України до Базельської конвенції про контроль за транскордонним перевезенням та видаленням небезпечних відходів, що дасть можливість посилити цілеспрямовану роботу в Україні з зазначеного питання. 24 вересня 1991 р.
ЦДАВО України. Ф. 4778. Оп. 3. Спр. 36. Арк. 96.

Leave a Comment

Перейти до вмісту