Марко Безручко. Фотознімок портрета роботи Д. Дунаєвського. Без дати.

Марко Безручко. Фотознімок портрета роботи Д. Дунаєвського. Без дати.

ЦДАВО України. Ф. 5235. Оп. 1. Спр. 1810. Арк. 215

Leave a Comment

Перейти до вмісту