Витяг з протоколу № 8 засідання правління Українського національного фонду “Взаєморозуміння і примирення” про підготовку до видання “Довідника про місця примусового тримання громадян на окупованій території України (1941-1944 рр.) 29 травня 2000 р.

Витяг з протоколу № 8 засідання правління Українського національного фонду “Взаєморозуміння і примирення” про підготовку до видання “Довідника про місця примусового тримання громадян на окупованій території України (1941-1944 рр.) 29 травня 2000 р.

ЦДАВО України. Ф. 5250. Оп. 1. Спр. 37. Арк. 205

Leave a Comment

Перейти до вмісту