Лист-привітання вчителя С. Пастушенка Першому з’їзду українських педагогів народних шкіл в м. Харкові. 12 квітня 1917 р.

Лист-привітання вчителя С. Пастушенка Першому з'їзду українських педагогів народних шкіл в м. Харкові. 12 квітня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1409, оп. 1, спр.11, арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту