Лист комітету співробітників Міністерства внутрішніх справ УНР Виборчому бюро про скликання загальних зборів співробітників міністерства для вирішення нагальних питань. 30 березня 1918 р.

Лист комітету співробітників Міністерства внутрішніх справ УНР Виборчому бюро про скликання загальних зборів співробітників міністерства для вирішення нагальних питань. 30 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 799. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 101

Leave a Comment

Перейти до вмісту