Відомості про рух епідемій в Київському повіті з 15 по 31 серпня 1918 р., надіслані Київським губернським лікарським інспектором до Міністерства народного здоров’я і опікування Української Держави. 17 вересня 1918 р.

Відомості про рух епідемій в Київському повіті з 15 по 31 серпня 1918 р., надіслані Київським губернським лікарським інспектором до Міністерства народного здоров'я і опікування Української Держави. 17 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1035. Оп. 1. Спр. 57. Арк. 104

Leave a Comment