Про репресії Донського уряду проти робітників та ставлення секретаріату до цього — з журналу засідання Генерального секретаріату УЦР. 12 грудня 1917 р.

Про репресії Донського уряду проти робітників та ставлення секретаріату до цього — з журналу засідання Генерального секретаріату УЦР. 12 грудня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1063, оп. 1, спр. 1, арк. 21

Leave a Comment

Перейти до вмісту