Листи Сумського, Охтирського та Зміївського повітових старост Харківському губернському старості з відомостями про кількість розважальних закладах у повітах. 8, 17, 18 жовтня 1918 р.

Листи Сумського, Охтирського та Зміївського повітових старост Харківському губернському старості з відомостями про кількість розважальних закладах у повітах. 8, 17, 18 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1325. Оп. 1. Спр. 383. Арк. 14

Leave a Comment

Перейти до вмісту