Лист голови Української партії соціалістів-самостійників О. Макаренка до Директорії УНР про виділення коштів на [інформування населення]. 1 березня 1919 р.

Лист голови Української партії соціалістів-самостійників О. Макаренка до Директорії УНР про виділення коштів на [інформування населення]. 1 березня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 17. Арк. 43

Leave a Comment

Перейти до вмісту