Відозва Директорії Української Народної Республіки до народів всього світу та їх урядів із закликом про встановлення добросусідських відносин. 28 грудня 1918 р.

Відозва Директорії Української Народної Республіки до народів всього світу та їх урядів із закликом про встановлення добросусідських відносин. 28 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 29. Арк. 17зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту