Про затвердження нового складу Кабінету Народних Міністрів УНР. З журналу засідання Директорії УНР. 13 лютого 1919 р.

Про затвердження нового складу Кабінету Народних Міністрів УНР. З журналу засідання Директорії УНР. 13 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 5. Спр. 13. Арк. 38зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту