Лист голови Л. Старицької-Черняхівської виконкому Головної Ради Галицьких, Буковинським і Угорських українців про надсилання грошей, зібраних співробітниками Міністерства народної освіти на допомогу братам-галичанам. 11 листопада 1918 р.

Лист голови Л. Старицької-Черняхівської виконкому Головної Ради Галицьких, Буковинським і Угорських українців про надсилання грошей, зібраних співробітниками Міністерства народної освіти на допомогу братам-галичанам. 11 листопада 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2457. Оп. 2. Спр. 5. Арк. 30

Leave a Comment