Про відомості від Уряду УНР щодо формування армії, визнання УНР тощо. З наказу по Запорозькій збірній дивізії Армії УНР.8 квітня 1920 р.

Про відомості від Уряду УНР щодо формування армії, визнання УНР тощо. З наказу по Запорозькій збірній дивізії Армії УНР.8 квітня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3217. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 56

Leave a Comment

Перейти до вмісту