Накази Міністерства пошт і телеграфів УНР про складання відомостей щодо пограбованого майна. 8, 28 березня 1918 р.

Накази Міністерства пошт і телеграфів УНР про складання відомостей щодо пограбованого майна. 8, 28 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3602. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 13

Leave a Comment

Перейти до вмісту