З статті [В. Філоновича] «55 річниця Першого Зимового Походу». 1974 р.

З статті [В. Філоновича] «55 річниця Першого Зимового Походу». 1974 р.

ЦДАВО України. Ф. 5235. Оп. 1. Спр. 1909. Арк. 61

Leave a Comment

Перейти до вмісту