Про прожиткову норму в Києві. Із записки київського інженера М. Брандта «Про зміцнення підпор Держави і праці і про підстави девальвації», направленої 2-му Товаришу Міністра фінансів УД. 8 жовтня 1918 р.

Про прожиткову норму в Києві. Із записки київського інженера М. Брандта «Про зміцнення підпор Держави і праці і про підстави девальвації», направленої 2-му Товаришу Міністра фінансів УД. 8 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2199. Оп. 1. Спр. 12. Арк. 10

Leave a Comment