Світлина Миколи Гущі – сотника 2-ї Волинської стрілецької дивізії. З посвідчення Міністерства народної освіти УНР, наданого для вступу до вищих шкіл. 15 травня 1924 р.

Світлина Миколи Гущі - сотника 2-ї Волинської стрілецької дивізії. З посвідчення Міністерства народної освіти УНР, наданого для вступу до вищих шкіл. 15 травня 1924 р.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 967. Арк. 8

Leave a Comment

Перейти до вмісту