Розписка Ольги Петлюри про отримання коштів від Михайла Садовського та Олександра Удовиченка для виготовлення надгробку на могилі Симона Петлюри. 22 вересня 1952 р.

Розписка Ольги Петлюри про отримання коштів від Михайла Садовського та Олександра Удовиченка для виготовлення надгробку на могилі Симона Петлюри. 22 вересня 1952 р.

ЦДАВО України. Ф. 5235. Оп. 1. Спр. 1522. Арк. 25

Leave a Comment