Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (ст. 7, 23, 35, 36, 38, прикінцеве положення). 15 червня 2004 р.

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (ст. 7, 23, 35, 36, 38, прикінцеве положення). 15 червня 2004 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 7057. Арк. 157

Leave a Comment

Перейти до вмісту