Постанова Української Центральної Ради про утворення суду. 10 листопада 1917 р.

Постанова Української Центральної Ради про утворення суду. 10 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 1, арк. 36

Leave a Comment