Лист В. Науменка Комітетові Української федеративної демократичної партії про згоду внесення його до списку партії для виборів до Українських Установчих зборів по Київській окрузі. 11 грудня 1917 р.

Лист В. Науменка Комітетові Української федеративної демократичної партії про згоду внесення його до списку партії для виборів до Українських Установчих зборів по Київській окрузі. 11 грудня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1157, оп. 1, спр. 32, арк. 3

Leave a Comment