Доповідь Прокурора Київського окружного суду Міністру юстиції УД про обставини вбивства генерал-фельдмаршала фон-Ейхгорна та схематичний план здійснення злочину. 3 серпня 1918 р.

Доповідь Прокурора Київського окружного суду Міністру юстиції УД про обставини вбивства генерал-фельдмаршала фон-Ейхгорна та схематичний план здійснення злочину. 3 серпня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2207. Оп. 1. Спр. 714. Арк. 3в.

Leave a Comment

Перейти до вмісту