Відозва Державного центру Української Народної Республіки в екзилі щодо Декларації Верховної Ради УРСР про державний суверенітет України. Серпень 1990 р.

Відозва Державного центру Української Народної Республіки в екзилі щодо Декларації Верховної Ради УРСР про державний суверенітет України. Серпень 1990 р.

ЦДАВО України. Ф. 5235. Оп. 1. Спр. 1912. Арк. 144зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту