Посвідчення за підписом Командира 2-ї Волинської стрілецької дивізії В. Шепеля, надане Миколі Гущі для вступу до Української господарської академії в ЧСР. 16 червня 1924 р.

Посвідчення за підписом Командира 2-ї Волинської стрілецької дивізії В. Шепеля, надане Миколі Гущі для вступу до Української господарської академії в ЧСР. 16 червня 1924 р.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 967. Арк. 5

Leave a Comment

Перейти до вмісту