Перелік музичних творів Павла Сениці до слів Олександра Коваленка та ноти до музичного твору «Бажання».

Перелік музичних творів Павла Сениці до слів Олександра Коваленка та ноти до музичного твору «Бажання».

ЦДАВО України. Ф. 3802. Оп. 1. Спр. 255. Арк. 19

Leave a Comment

Перейти до вмісту